Home

Lørdag den 14. april 2018

på Midtsjællands Efterskole

Så er grupperne klar til Ude med Lederne.

Kurserne afholdes på Midtsjællands Efterskole ved Ny Tolstrup syd for Roskilde.

Fra 13:00 - 18:30 med mulighed for frokost inden og middag med underholdning efter kurserne.

Det med Gud med Lederne

13:00-15:00

Få gang i samtalen blandt ledere om alt det med Vor Herre. Suzette Munksgaard inspirerer til hvordan vi får gang i samtalen blandt lederne, omkring intentionerne med FDF arbejdet.

Pædagogiske

teorier og begreber

13:00-15:00

Vi skal prøve at gøre pædagogikken en del af vores mindset! Mikkel Heie Nielsen vil introducere en spændende begreber og teorier pædagogikkens verden, samt diskutere om man bør følge sin intuition og erfaring, eller læse sig til god pædagogik.

Vi motiveres forskelligt over tid

13:00-15:00

Er du opmærksom på hvorfor lederne i din kreds går til FDF?

Sune Lohse introducerer hvordan vores motivation til at indgå i et fællesskab ændres over tid. Er det dig der står for at jeres kreds ledere trives med at gå til FDF? Og er du så særlig opmærksom på hvad der driver den enkelte leder?

Smedning med kul og esse

13:00-18:30

Lær grundlæggende smedning i blødt jern og sort kul.

Christian Schurmann Munksgaard giver dig

mulighed for at smede en dragtsnål i blødt jern.

Eller måske noget vildere...

Klatring for begyndere

13:00-18:30

Bliv uddannet til at måtte afholde klatre-aktiviteter i FDF.

Morten Helms Brask, som er uddannet klatreinstruktør, afholder kursus i klatring for FDFere. Der kommer snarest en nærmere beskrivelse om hvad man kan efter dette kursus.

Kommunikation for lægfolk

15:30-18:30

"Anerkendende Første persons Girafsprog" - eller noget til hverdagsbrug. Sune Lohse vil introducere kommunikationsteorier, som alle sammen stort set handler om det samme; At kunne "se" og forstå den anden parts perspektiv, og kommunikere med dette udgangspunkt.

Koder og Kryptografi

15:30-18:30

Ekspert i kode til både børneaktiviteter eller Væbnermesterskab. Thomas Woll lærer dig at lave koder, dechifrere koder og lave børneaktiviteter, der både udfordrer og begejstrer børn og unge på den enkeltes niveau.

Det med Gud men hvordan?

15:30-18:30

Formidling af kristne værdier så det

opleves, udleves og erfares?

Suzette Munkgsgaard vil, ud fra Center for Ungdomsstudiers undersøgelse, kigge på hvordan kristendom kan formidles med en fler-dimensionel tilgang med fx løb, billeder, samtalekort, fortællinger, SKAM og lege.